Teknmálstulkatænastan

Teknmálstulkatænastan (tegnsprogstolketjenesten) er en selvstændig afdeling under Almannamálaráðið, som kan levere tolk til al slags kommunikation, hvor døve/hørehæmmede og hørende mødes, og hvor offentlig information og andre aktiviteter finder sted.

Der tolkes fra færøsk talesprog til færøsk tegnsprog og omvendt.
Der kan også tolkes fra andre skandinaviske og engelsk talesprog tl færøsk tegnsprog. Siden 1. januar 2016 leverer vi også skrivetolkning.
Tolken har tavshedspligt, er neutral og er ikke brugerens støtteperson eller rådgiver.